Prekių grąžinimo taisyklės

PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS
Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės:
• Fiziniai asmenys turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo
prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio
Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected]
• Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos
prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti
šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
• grąžinama prekė turi būti nenaudota
• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje
• grąžinama prekė turi būti nesugadinta
• grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)
• grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo
• grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą
Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės garantinis aptarnavimas
Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu: [email protected]
Tiekdamas skundą pirkėjas turi nurodyti:

• Prekės užsakymo numerį (PvzGR123123)
• Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti ar nufilmuoti);
• Prekės pakuotės nuotrauką kurioje būtų matomas prekės kodas ir serijinis numeris, jei nėra galimybės padaryti pakuotės nuotraukos, tada
pačios prekės nuotrauką kurioje būtų matomas prekės kodas ir serijinis numeris
• Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardinti trūkstamą dalį
• Savo namų adresą ir telefono numerį po garantinių prekių pristatymu

Klientas įsipareigoja padengti garantinio serviso patirtus nuostolius (iki 30€) už prekės diagnostiką jei:
• pažeistas serijinio numerio lipdukas arba neišsaugota originali pakuotė kur matytųsi serijinis numeris
• yra mechaninių įrangos pažeidimų
• yra matoma savavališkų ardymo žymių
• gedimas įvyko dėl vartotojo kaltės arba netinkamų eksploatavimo sąlygų (drėgmės, šilumos ir t.t.) ir klientas atsisakė mokamo remonto (jei tokia galimybė yra)
• gedimas įvyko naudojant eksploatacines medžiagas, kurios nėra rekomenduotos gamintojo
• gedimas įvyko dėl programinės įrangos gedimo arba netvarkingos/neoriginalios OS
• gedimas nepasitvirtino

DĖMESIO: norint pasinaudoti 14 dienų grąžinimo garantija arba garantinio aptarnavimo paslauga, prekes (pilnos komplektacijos) būtina pristatyti mums šiais adresais
(nurodant tel. nr. +370 60905225 ir el. paštą [email protected]):
• Atvykus į mūsų parduotuves:
Algirdo g 46, Vilnius
Šv. Stepono g. 5, Vilnius
Baltų pr. 11-1, Kaunas
• Kurjeriu - UAB GAME ROOM, Algirdo g 46, LT-03227, Vilnius, +370 60905225
• LP Express paštomatu - Vilnius, Kedrų g. 4 (Rimi Mylia, antras aukštas) +370 370 60905225

GARANTINĖS SĄLYGOS
Garantija skirta UAB "Game Room" pirktoms prekėms. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis 24mėn
jei nenurodyta kitaip prekės aprašyme ar pirkimo dokumente.
Game Room pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą
detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI NUTRAUKIAMI ŠIAIS ATVEJAIS:
Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso
instrukcijoje;
Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI NETAIKOMI ŠIAIS ATVEJAIS:
• Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
• Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.
• Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.
• Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.
• Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.
• Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.
• Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija
ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.
• Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių;

GARANTINIO APTARNAVIMO TAISYKLĖS:
Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ar sąskaitą faktūrą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;
Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo servisuose per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo, jei servisas Lietuvije arba per 45 dienas, jei prekė
siunčiama į užsienį;
Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, - negalima pašalinti;
Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją.
Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;
Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 2 mėn. nuo remonto pabaigos Game Room turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

PRIETAISO EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS:
Santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis muo 85kPa iki 108kPa;
Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g);
Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;
Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose;
Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip
3-5 val;
Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar
stabilizatorius.
- temperatūra nuo (10,2) ºC iki (35,2) ºC;
- santykinė oro drėgmė – iki (93,3) % esant (25,2) ºC temperatūrai.
- vibracijos poveikiai : dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1g).
- atmosferos slėgis nuo (84.3) kPa iki (107.3) kPa.

DĖMESIO DRAUDŽIAMA:
Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.
Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.
Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.